วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีและหลักสูตรการอบรม มูลนิธิพัฒนาชีวิตชาวชนบทเอเชีย (ประเทศไทย)


เทคโนโลยีและหลักสูตรการอบรม มูลนิธิพัฒนาชีวิตชาวชนบทเอเชีย (ประเทศไทย)

มูลนิธิพัฒนาชีวิตฯ มีเทคโนโลยีและหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาชีวิตและพัฒนาชุมชน ได้แก่..

1.  เทคโนโลยีการเกษตรบนที่ลาดชัน (SALT 1)
          - การอนุรักษ์ดิน
          - การรักษาหน้าดิน
          - การปลูกพืชบำรุงดิน2.  เทคโนโลยีการเกษตรปศุสัตว์อย่างง่าย (SALT 2)
          - เป็นการปลูกพืชและจัดการเลี้ยงสัตว์อย่างง่าย (แพะ)

3.  สวนแห่งความเชื่อ  : FAITH Garden (Food Always In The Home)
          - เทคนิคการปลูกผักสวนครัวที่ปลอดภัยสำหรับบริโภคในครอบครัว


4.  การเลี้ยงสัตว์ : เทคนิคการเลี้ยงสัตว์ในสวนหลังบ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
          - การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
          - การเลี้ยงเป็ด
          - การเลี้ยงปลาดุก
          - การเลี้ยงหมูหลุม5.  การพัฒนาชุมชน
          - การจัดโครงสร้างชุมชน
          - การจัดองค์กรชุมชน
          - การพัฒนาองค์กรชุมชน

6.  การเกษตรธรรมชาติ


7.  การดูแลสุขภาพเบื้องต้นและสมุนไพร8.  วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม : การออมและจัดการเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น